<-- Učiteljski fakultet Užice Elektronski fakultet -->

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Nišu

Ekonomski fakultet
Adresa: Trg Kralja Aleksandra 11
18000 Niš
Telefon: 018/528-601
Imejl: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.eknfak.ni.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 018/528-609, 018/528-678

Imejl: evidencija@eknfak.ni.ac.rs
Korisne informacije:
Fakultet u Nišu upisuje 300 studenata na budžet i 400 na samofinansiranje.
Studijski programi:
Poslovno upravljanje
Broj studenata: 280
Visina školarine: 80000 din.
Nastava se odvija u okviru 4 modula:
  • Menadžment preduzeća (70 studenata)
  • Marketing (70 studenata)
  • Međunarodni menadžment (70 studenata)
  • Menadžment u turizmu (70 studenata)
Opšta ekonomija
Broj studenata: 70
Visina školarine: 80000 din.
Poslovno upravljanje - visokoškolska jedinica u Medveđi
Broj studenata: 65
Visina školarine: 80000 din.
Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Menadžment preduzeća
30 studenata se upisuje na budžet, a 35 studenata se upisuju kao samofinansirajući
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Broj studenata: 250
Visina školarine: 80000 din.
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
Broj studenata: 100
Visina školarine: 80000 din.
Fakultet prima ukupno: 765 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
1