<-- Građevinsko-arhitektonski fakultet Medicinski fakultet -->

Mašinski fakultet

Univerzitet u Nišu

Mašinski fakultet
Adresa: Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
Telefon: 018/588-228
Imejl: info@masfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.masfak.ni.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 018/500-673, 018/500-674
Studijski programi:
Mašinsko inženjerstvo:
Broj studenata: 240
Visina školarine: 45000 din.
220 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Informaciono proizvodne tehnologije i industrijski menadžment
  • Energetika i procesna tehnika
  • Mehatronika i upravljanje
  • Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering
  • Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika
Inženjerski menadžment
Broj studenata: 100
Visina školarine: 60000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 340 studenata
Visina školarine: 45000 - 60000 din.
ocena transparentnosti
1