<-- Mašinski fakultet Pravni fakultet -->

Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu

Medicinski fakultet
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 81
18000 Niš
Telefon: 018/4570-029
Imejl: contact@medfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.medfak.ni.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 018/4226-712

Imejl: nastava@medfak.ni.ac.rs
Studijski programi:
Integrisane studije medicine
Broj studenata: 194
Visina školarine: 100000 din.
180 studenata se upisuje na budžet, a 14 na samofinansiranje.
Integrisane studije stomatologije
Broj studenata: 70
Visina školarine: 120000 din.
60 studenata se upisuje na budžet, a 10 na samofinansiranje.
Integrisane studije farmacije
Broj studenata: 70
Visina školarine: 120000 din.
60 studenata se upisuje na budžet, a 10 na samofinansiranje.
Strukovna medicinska sestra/tehničar
Broj studenata: 120
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti plaćaju školarinu.
Strukovni zubni protetičar
Broj studenata: 24
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti plaćaju školarinu.
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
Broj studenata: 24
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti plaćaju školarinu.
Fakultet prima ukupno: 502 studenata
Visina školarine: 60000 - 120000 din.
ocena transparentnosti
3