<-- Medicinski fakultet Prirodno-matematički fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet
Adresa: Trg Kralja Aleksandra 11
18000 Niš
Telefon: 018/500-201
Imejl: pravni@prafak.ni.ac.rs
Veb: http://www.prafak.ni.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 018/4258-301, 018/4258-302
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 600
Visina školarine: 80000 din.
280 studenata se upisuje na budžet, dok 320 plaća školarinu.
Pravo - visokoškolska jedinica u Medveđi
Broj studenata: 65
Visina školarine: 80000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, dok 35 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 665 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
2