<-- Pravni fakultet Tehnološki fakultet u Leskovcu -->

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Nišu

Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Višegradska 33
18000 Niš
Telefon: 018/223-430
Imejl: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
Veb: http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/index.php
Studentska služba:
Telefon: 018/533-015 lokali: 112, 146 i 125.

Imejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs
Korisne informacije:
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Studijski programi:
Matematika
Broj studenata: 54
Visina školarine: 75000 din.
Fizika
Broj studenata: 45
Visina školarine: 75000 din.
Hemija
Broj studenata: 45
Visina školarine: 75000 din.
Biologija i ekologija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 75000 din.
Geografija
Broj studenata: 54
Visina školarine: 75000 din.
Informatika
Broj studenata: 32
Visina školarine: 75000 din.
Fakultet prima ukupno: 290 studenata
Visina školarine: 75000 din.
ocena transparentnosti
2