<-- Tehnološki fakultet u Leskovcu Državni univerzitet u Novom Pazaru -->

Učiteljski fakultet u Vranju

Univerzitet u Nišu

Učiteljski fakultet u Vranju
Adresa: Partizanska 14
17500 Vranje
Telefon: 017/431-960
Imejl: uciteljski@ucfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.ucfak.ni.ac.rs/
Studentska služba:
017/422-962
Studijski programi:
Obrazovanje učitelja - odeljenje u Negotinu
Broj studenata: 40
Visina školarine: 60000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
Obrazovanje vaspitača
Broj studenata: 50
Visina školarine: 60000 din.
Na budžet se upisuje 20 studenata, a 30 plaća školarinu.
Obrazovanje učitelja
Broj studenata: 120
Visina školarine: 60000 din.
Na budžet se upisuje 75 studenata, a 45 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 210 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
3