<-- Fakultet umetnosti Filozofski fakultet -->

Fakultet zaštite na radu

Univerzitet u Nišu

Fakultet zaštite na radu
Adresa: Čarnojevića 10A
18000 Niš
Telefon: 018/529-701
Imejl: pr@znrfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.znrfak.ni.ac.rs/
Studijski programi:
Zaštita na radu
Broj studenata: 180
Visina školarine: 72000 din.
Na budžet se upisuje 100 studenata, a 80 plaća školarinu.
Zaštita životne sredine
Broj studenata: 180
Visina školarine: 72000 din.
Na budžet se upisuje 100 studenata, a 80 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 360 studenata
Visina školarine: 72000 din.
ocena transparentnosti
3