<-- Geografski fakultet Hemijski fakultet -->

Građevinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Građevinski fakultet
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
Telefon: 011/3218-526
Imejl: dekanat@grf.bg.ac.rs
Veb: http://www.grf.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefoni: 011/3218-640

Imejl: studentska@grf.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Pored upisa na osnovne akademske studije građevinarstva u trajanju od 4 godine ili 240 ESPB, fakultet svake godine upisuje studente i na diplomske akademske studije u trajanju od godinu dana ili 65 ESPB. Za diplomske studije pored odseka koji postoje na osnovnim studijama, studenti mogu da biraju još jedan odsek:
  • Građevinska geotehnika.
Posle završenih osnovnih akademskih studija geodezije u trajanju od 3 godine ili 180 ESPB moguće je upisati diplomske studije u trajanju od 2 godine ili 120 ESPB na jednom od odseka za geodeziju:
  • Geodezija
  • Geoinformatika
  • Upravljanje nepokretnostima
Studijski programi:
Geodezija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 100000 din.
Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 20 plaća školarinu.
Zvanje: Inženjer geodezije
Građevinarstvo
Broj studenata: 340
Visina školarine: 100000 din.
Na budžet se upisuje 240 studenata, a njih 100 plaća školarinu. Zvanje: Inženjer građevinarstva
Fakultet prima ukupno: 400 studenata
Visina školarine: 100000 din.
ocena transparentnosti
3