<-- Tehnički fakultet u Boru Učiteljski fakultet -->

Tehnološko-metalurški fakultet

Univerzitet u Beogradu

Tehnološko-metalurški fakultet
Adresa: Karnegijeva br.4
11000 Beograd
Telefon: 011/3370-425
Imejl: tmf@tmf.bg.ac.rs
Veb: http://www.tmf.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3370-426
Imejl: studentska@tmf.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Uz osnovne akademske studije koje traju 4 godine ili 240 ESPB fakultet svake godine upisuje studente i na master studije u trajanju od godinu dana ii 64 ESPB. Smer tekstilna tehnologija podrazumeva osnovne studije u trajanju od 3 godine ili 180 ESPB i mogućnost upisa dplomskih studija u trajanju od 2 godine ili 120 ESPB.
Studijski programi:
Hemijsko inženjerstvo
Broj studenata: 150
Visina školarine: 60000 din.
120 studenata se finansira iz budžeta, dok 30 plaća školarinu.
Na trećoj godini se bira jedan od profila:
 • Hemijsko procesno inženjerstvo
 • Organska hemijska tehnologija
 • Polimerno inženjerstvo
 • Farmaceutsko inženjerstvo
 • Neorganska hemijska tehnologija
 • Kontrola kvaliteta
 • Elektrohemijsko inženjerstvo
Inženjerstvo materijala
Broj studenata: 40
Visina školarine: 60000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, dok 10 plaća školarinu.
Na četvrtoj godini se bira jedan od profila:
 • Polimerni materijali
 • Kompozitni materijali
 • Keramički materijali
 • Metalni materijali
 • Grafičko inženjerstvo
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 60000 din.
80 studenata se finansira iz budžeta, dok 10 plaća školarinu.
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Broj studenata: 60
Visina školarine: 60000 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih studenata.
Metalurško inženjerstvo
Broj studenata: 20
Visina školarine: 60000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, dok 10 plaća školarinu.
Tekstilna tehnologija
Broj studenata: 20
Visina školarine: 60000 din.
Na budžet se upisuje 5 studenata, dok 15 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 380 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
2