<-- Matematički fakultet Poljoprivredni fakultet -->

Medicinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Medicinski fakultet
Adresa: Dr.Subotića br.8
11000 Beograd
Telefon: 011/3636-300
Imejl: mf.bg@med.bg.ac.rs
Veb: http://www.mfub.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Tel: 011/3636-332
Imejl: ceca@med.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Studije traju šest školskih godina, odnosno dvanaest semestara i organizovane su po jedinstvenom nastavnom planu, bez usmeravanja na odseke ili smerove. Nastava se odvija na fakultetskim institutima (bazični predmeti) i nastavnim bazama fakulteta (klinički predmeti).
Posle završenih osnovnih akademskih studija medicine, u koje je uključena i praksa, svršeni doktor medicine se najpre zapošljava u neku zdravstvenu instituciju. Po zaposlenju ili volonterskom stažu stiče se mogućnost obavljanja neke od specijalizacija.
Studijski programi:
Medicina
Broj studenata: 500
Visina školarine: 125000 din.
Na budžet se upisuje 450 studenata, njih 50 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 500 studenata
Visina školarine: 125000 din.
ocena transparentnosti
3