<-- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Fakultet zaštite na radu -->

Fakultet umetnosti

Univerzitet u Nišu

Fakultet umetnosti
Adresa: Kneginje Ljubice 10
18000 Niš
Telefon: 018/522-396
Imejl: info@artf.ni.ac.rs
Veb: http://www.artf.ni.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 018/522-396
Imejl: snezanam@artf.ni.ac.rs
Studijski programi:
Muzičke umetnosti
Broj studenata: 44
Visina školarine: 120000 din.
Na odseku za muzičke umetnosti postoje sledeći studijski programi:
 • Opšta muzička pedagogija
 • 11 studenata na teret budžeta i 9 samofinansirajućih
 • Klavir
 • 4 studenta na teret budžeta i 2 samofinansirajuća.
 • Gudački instrumenti
 • 6 studenata na teret budžeta i 1 samofinansirajući.
 • Duvački instrumenti
 • 3 studenta na teret budžeta i 1 samofinansirajući.
 • Solo pevanje
 • 2 studenta na teret budžeta i 1 samofinansirajući.
 • Gitara
 • 1 student na teret budžeta i 1 samofinansirajući.
 • Harmonika
1 student na teret budžeta i 1 samofinansirajući.
Likovne umetnosti - slikarstvo
Broj studenata: 10
Visina školarine: 120000 din.
5 studenata na teret budžeta i 5 samofinansirajućih.
Grafički dizajn
Broj studenata: 10
Visina školarine: 120000 din.
5 studenata na teret budžeta i 5 samofinansirajućih.
Fakultet prima ukupno: 64 studenata
Visina školarine: 120000 din.
ocena transparentnosti
2