<-- Fakultet zaštite na radu Građevinsko-arhitektonski fakultet -->

Filozofski fakultet

Univerzitet u Nišu

Filozofski fakultet
Adresa: Ćirila i Metodija 2,
18000 Niš
Telefon: 018/514-312
Imejl: info@filfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.filfak.ni.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon:018/514-312, lok. 186 i 132

Imejl: studentska@filfak.ni.ac.rs
Studijski programi:
Filozofija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 75000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Istorija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 75000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Sociologija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 75000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Psihologija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 75000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Pedagogija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 75000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Srbistika
Broj studenata: 70
Visina školarine: 75000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Anglistika
Broj studenata: 75
Visina školarine: 75000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Ruski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 75000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Novinarstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 75000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Francuski jezik i književnost
Broj studenata: 40
Visina školarine: 75000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Kominiciranje i odnosi s javnošću
Broj studenata: 50
Visina školarine: 75000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 570 studenata
Visina školarine: 75000 din.
ocena transparentnosti
2