<-- Fakultet bezbednosti Fakultet političkih nauka -->

Fakultet organizacionih nauka

Univerzitet u Beogradu

Fakultet organizacionih nauka
Adresa: Jove Ilića 154
11010 Beograd
Telefon: 011/3950-800
Imejl: prfon@.bg.ac.rs, dekanat@fon.bg.ac.rs
Veb: http://www.fon.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3950-800, 011/3950-809, 011/3950-810, 011/3095-811

Imejl: studentska@fon.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Fakultet realizuje master akademske i doktorke studije.
Studijski programi:
Informacioni sistemi i tehnologije
Broj studenata: 260
Visina školarine: 141000 din.
180 studenta će biti finansirano iz budžeta, a 80 će plaćati školarinu.
Zvanje: Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Menadžment i organizacija
Broj studenata: 330
Visina školarine: 141000 din.
200 studenta će biti finansirano iz budžeta, a 130 će plaćati školarinu.
U drugoj godini studija studenti se opredeljuju za jednu od tri studijske grupe:
  • Menadžment
  • Operacioni menadžment
  • Menadžment kvaliteta i standardizacije
Zvanje: Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Informacioni sistemi i tehnologije - režim studija na daljinu
Broj studenata: 80
Visina školarine: 154000 din.
5 studenta će biti finansirano iz budžeta, a 75 će plaćati školarinu.
Zvanje: Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Fakultet prima ukupno: 670 studenata
Visina školarine: 141000 - 154000 din.
ocena transparentnosti
3