<-- Učiteljski fakultet u Vranju Akademija umetnosti -->

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet u Novom Pazaru

Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb
36000 Novi Pazar
Telefon: 020/317-752
Imejl: rektorat@np.ac.rs
Veb: http://www.np.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 020/317-754
Imejl: univ_np@yahoo.com
Studijski programi:
Departman za hemijsko-tehnološke nauke
Broj studenata: 170
Visina školarine: 60000 din.
U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:
 • Hemija (40 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Poljoprivredna proizvodnja (35 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu)
 • Prehrambena tehnologija (40 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu)
Departman za ekonomske nauke
Broj studenata: 80
Visina školarine: 50000 din.
 • Ekonomija (40 studenata se upisuje na budžet, a 40 plaća školarinu)
Departman za filozofske nauke
Broj studenata: 70
Visina školarine: 50000 din.
Departman ima sledeće studijske programe:
 • Psihologija (15 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Vaspitač u predškolskim ustanovama (20 studenata se prima na budžet, a 20 plaća školarinu)
Departman za biomedicinske nauke
Broj studenata: 80
Visina školarine: 60000 din.
U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:
 • Biologija (15 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Rehabilitacija (15 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)
 • Sport i fizičko vaspitanje (15 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)
Departman za matematičke nauke
Broj studenata: 225
Visina školarine: 50000 din.
U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:
 • Matematika (60 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Informatika i matematika (60 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Matematika i fizika (60 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
Departman za pravne nauke
Broj studenata: 80
Visina školarine: 50000 din.
 • Pravo (40 studenata se upisuje na budžet, a 40 plaća školarinu)
Departman za filološke nauke
Broj studenata: 60
Visina školarine: 50000 din.
Departman ima sledeće studijske programe:
 • Srpska književnost i jezik (15 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Engleski jezik i književnost (15 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
Departman za tehničke nauke
Broj studenata: 195
Visina školarine: 60000 din.
U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:
 • Arhitektura (15 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Građevinarstvo (15 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu)
 • Računarska tehnika (60 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Audio i video tehnologija (40 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
Departman za umetnost
Broj studenata: 5
Na studijski program "Likovna umetnost" upisuje se 5 studenata na budžet.
Fakultet prima ukupno: 965 studenata
Visina školarine: 50000 - 60000 din.
ocena transparentnosti
1