Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu

Visoka škola Valjevo

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu
Adresa: Ul. Vuka Karadžića 3a,
14000
Valjevo , Srbija
Telefon: 014/224-735
Veb: http://www.vipos.edu.rs
Studentska služba:
Radno vreme od 08:00 do 15:00,

                        ponedeljkom i četvrtkom do 17:00.

Prijem studenata od 10:00 do 13:0
Studijski programi:
Bankarstvo i osiguranje
Visina školarine: 54000
Marketing i trgovina
Visina školarine: 54000
Savladavanjem studijskog programa od studenta se očekuje da prihvati činjenicu da je tržište polazna tačka kreiranja poslovne politike preduzeća i da na osnovu informacija dobijenih kvalitativnom i kvantitativnom analizom tržišta definiše optimalnu marketing strategiju nastupa na domaćem i međunarodnom tržištu.
Elektronsko poslovanje
Visina školarine: 54000
Stručnjaci u ovoj oblasti prvenstveno se bave informacijama koje obezbeđuju računarski sistemi, i procesima koje preduzeća implementiraju primenom informacione tehnologije.
Visina školarine: 54000 - 54000
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu upisaće u šlolsku 2011/12 godinu 150 studenata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije i 230 samofinansirajućih.
ocena transparentnosti
0