Fakultet za poslovnu ekonomiju

Megatrend univerzitet

Fakultet za poslovnu ekonomiju
Adresa: Pop Lukina 26, 14000 Valjevo
Telefon: 014 / 221 - 539
Imejl: info@fmv.edu.rs
Veb: http://www.fmv.edu.rs/
Studentska služba:

Radno vreme Studentske službe


Ponedeljak - petak


od 09 do 16 časova

Korisne informacije:
Na prvu godinu osnovnih akademskih studija Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu upisuje 150 studenata. Školarina iznosi 1.000 EURA, u dinarskoj protivvrednosti, i može se platiti u dvanaest mesečnih rata.
Studijski programi:
MENADŽMENT

Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije

Obim studija: 240 ESPB

Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu
AGROMENADŽMENT
Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije Obim studija: 240 ESPB Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu
MEĐUNARODNI MARKETING
Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije Obim studija: 240 ESPB Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu
FINANSIJSKI, BANKARSKI I BERZANSKI MENADŽMENT
Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije Obim studija: 240 ESPB Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu
MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije Obim studija: 240 ESPB Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu
ocena transparentnosti
0