<-- Poslovni fakultet u Beogradu Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment) -->

Poslovni fakultet u Valjevu

Univerzitet Singidunum

Poslovni fakultet u Valjevu
Adresa: Železnička 8,Valjevo
Telefon: 014/292-610
Imejl: pfv@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.pf.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 014/292-611, 014/291-238
Studijski programi:
Finansije i bankarstvo
Broj studenata: 45
Visina školarine: 1200 evra
Računovodstvo
Broj studenata: 30
Visina školarine: 1200 evra
Poslovna informatika
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1200 evra
Turizam i hotelijerstvo
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1200 evra
Fakultet prima ukupno: 155 studenata
Visina školarine: 1200 evra
ocena transparentnosti
3