<-- Medicinski fakultet Pravni fakultet -->

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet
Adresa: Zemun, Nemanjina br.6
11080 Zemun
Telefon: 011/2615-315
Imejl: office@agrif.bg.ac.rs
Veb: http://www.agrif.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/2615-315 lokal 101
Imejl: slavica@agrif.bg.ac.rs
Studijski programi:
Biljna proizvodnja
Broj studenata: 340
Visina školarine: 85000 din.
240 studenata se upisuje na budžet, a 100 plaća školarinu. Moduli:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Hortikultura
  • Fitomedicina
Zootehnika
Broj studenata: 100
Visina školarine: 85000 din.
75 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
Melioracije zemljišta
Broj studenata: 55
Visina školarine: 85000 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Poljoprivredna tehnika
Broj studenata: 55
Visina školarine: 85000 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Agroekonomija
Broj studenata: 120
Visina školarine: 85000 din.
85 studenata se upisuje na budžet, a 35 plaća školarinu.
Prehrambena tehnologija
Broj studenata: 300
Visina školarine: 85000 din.
200 studenata se upisuje na budžet, a 100 plaća školarinu. Moduli:
  • Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Mikrobiologija hrane
  • Tehnologija animalnih proizvoda
Fakultet prima ukupno: 970 studenata
Visina školarine: 85000 din.
ocena transparentnosti
2