<-- Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd Fakultet za međunarodnu ekonomiju -->

Fakultet za kulturu i medije

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za kulturu i medije
Adresa:
Goce Delčeva 8
Novi Beograd
Telefon: 011/2203-029
Imejl: infofkm@megatrend.edu.rs
Veb: http://www.megatrend.edu.rs/fkm/
Studentska služba:
011/2203-028
Korisne informacije:
GENERACIJA 2014/2015. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Menadžment u kulturi i medijima
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1500 evra
Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv) kulturolog.
Novinarstvo
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1500 evra
Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv) žurnalista.
Odnosi s javnošću
Broj studenata: 150
Visina školarine: 1500 evra
Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv) komunikolog.
Fakultet prima ukupno: 350 studenata
Visina školarine: 1500 evra
ocena transparentnosti
1