<-- NOVA akademija umetnosti Fakultet digitalnih umetnosti -->

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
Telefon: 020/316-634
Imejl: admin@uninp.edu.rs
Veb: http://www.uninp.edu.rs
Studentska služba:
ssluzba@uninp.edu.rs
Korisne informacije:
Departman u Nišu: ul. Bulevar Cara Konstantina 80/86, 18000 Niš tel: +381 18.550.111 nis@uninp.edu.rs Departman u Pančevu: ul. Paje Marganovića 14/a, 13000 Pančevo tel: +381 13.516.732 fax: +381 13.517.820 pancevo@uninp.edu.yu Departman u Subotici: ul. Lenjinov park 8, 24000 Subotica tel: +381 24.554.338 fax: +381 24.554.552 subotica@uninp.edu.yu Departman u Beogradu: ul. Resavska br. 28/1, 11000 Beograd tel: +381 11.334.0.119 fax: +381 11.324.2.134 beograd@uninp.edu.yu
Studijski programi:
Departman za filolоške nauke
Broj studenata: 120
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Srpski jezik i književnost (30 studenata)
 • Bosanski jezik i književnost (30 studenata)
 • Engleski jezik i književnost (30 studenata)
 • Nemački jezik i književnost (30 studenata)
Departman za pedagoško-psihološke nauke
Broj studenata: 60
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Vaspitač dece predškolskog uzrasta - 180 ESPB (30 studenata)
 • Psihologija - 240 ESPB (30 studenata)
Deprtman za pravne nauke
Broj studenata: 60
U okviru ovog departmana postoje dva smera:
 • Opšte pravo (30 studenata)
 • Pravo unutrašnjih poslova - kriminalista (30 studenata)
Departman za ekonomske nauke
Broj studenata: 110
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Ekonomija - Opšti smer (60 studenata)
 • Turizam (20 studenata)
 • Revizija i osiguranje (30 studenata)
Departman za prirodno-tehničke nauke
Broj studenata: 50
U okviru departmana postoji sledeći odsek:
 • Informatika (50 studenata)
Departman umetnosti
Broj studenata: 40
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Likovna umetnost (20 studenata)
  - Grafika
  - Slikarstvo
 • Primenjena umetnost (20 studenata)
  - Dizajn i modna kreacija
  - Dizajn enterijera
Departman umetnosti u Nišu
Broj studenata: 40
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Likovna umetnost (20 studenata)
  - Grafika
  - Slikarstvo
 • Primenjena umetnost (20 studenata)
  - Dizajn i modna kreacija
  - Dizajn enterijera
Departman za filolоške nauke u Nišu
Broj studenata: 30
U okviru departmana postoji sledeći odsek:
  Engleski jezik i književnost (30 studenata)
Departman za filolоške nauke u Pančevu
Broj studenata: 30
U okviru departmana postoji sledeći odsek:
  Engleski jezik i književnost (30 studenata)
Departman za filolоške nauke u Subotici
Broj studenata: 60
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
  Engleski jezik i književnost (30 studenata)
 • Nemački jezik i književnost (30 studenata)
Departman za pedagoško-psihološke nauke u Nišu
Broj studenata: 30
U okviru departmana postoji sledeći odsek:
  Psihologija - 240 ESPB (30 studenata)
Departman za pedagoško-psihološke nauke u Pančevu
Broj studenata: 60
U okviru departmana postoje sledeći odseci:
 • Vaspitač dece predškolskog uzrasta - 180 ESPB (30 studenata)
 • Psihologija - 240 ESPB (30 studenata)
Departman za pedagoško-psihološke nauke u Subotici
Broj studenata: 30
U okviru departmana postoji sledeći odsek:
  Psihologija - 240 ESPB (30 studenata)
Departman za pravne nauke u Nišu
Broj studenata: 60
U okviru ovog departmana postoje dva smera:
 • Opšte pravo (30 studenata)
 • Pravo unutrašnjih poslova - kriminalista (30 studenata)
Departman za pravne nauke u Pančevu
Broj studenata: 60
U okviru ovog departmana postoje dva smera:
 • Opšte pravo (30 studenata)
 • Pravo unutrašnjih poslova - kriminalista (30 studenata)
Departman za pravne nauke u Subotici
Broj studenata: 60
U okviru ovog departmana postoje dva smera:
 • Opšte pravo (30 studenata)
 • Pravo unutrašnjih poslova - kriminalista (30 studenata)
Fakultet prima ukupno: 900 studenata
Visina školarine: 76000 din.
ocena transparentnosti
2