Sportska akademija Beograd

Visoka škola Beograd

Sportska akademija Beograd
Adresa: Deligradska 27, Beograd
Telefon: 011/3611-455
Imejl: spak@sbb.rs
Veb: http://www.sportsacademy.edu.rs
Studentska služba:
011/3611-455
Korisne informacije:
Sportska akademija je akreditovana kao visoka škola strukovnih studija u trajanju od 3 godine ili 180 ESPB. Školarina iznosi 1.200 EURA u dinarskoj protivvrednosti, s mogućnošću plaćanja u 6 rata.
Studijski programi:
Sportski trener
Broj studenata: 90
Fakultet prima ukupno: 90 studenata
ocena transparentnosti
0