<-- Fakultet za menadžment u sportu Fakultet za strateški i operativni menadžment -->

Fakultet za strane jezike

Alfa univerzitet

Fakultet za strane jezike
Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd
Telefon: 011/2699039 lok
Imejl: info@fsj.edu.rs
Veb: http://www.fsj.edu.rs
Studentska služba:
011/26 99 039 (lokal 254)
e-mail: st.sluzba@fsj.edu.rs
Studijski programi:
Osnovne akademske studije anglistike
Broj studenata: 120
Visina školarine: 1500-1600 evra
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 1500 - 1600 evra
ocena transparentnosti
1