<-- Fakultet za menadžment, Zaječar Fakultet za poslovne studije, Požarevac -->

Fakultet za poslovne studije, Beograd

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za poslovne studije, Beograd
Adresa: Goca Delčeve 8, Novi Beograd
Telefon: 011/2203-029
Imejl: infofps@nezbit.edu.rs
Veb: http://fps.nezbit.edu.rs/
Studentska služba:
Akademske studije - telefon: 011/2203-025

imejl: barsic@megatrend.edu.rs


Strukovne studije - telefon: 011/2092-138

imejl: spekec@megatrend.edu.rs
Korisne informacije:
GENERACIJA 2014/2015. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Osnovne akademske poslovne studije
Broj studenata: 585
Visina školarine: 1500 evra
Osnovne strukovne poslovne studije
Broj studenata: 200
Visina školarine: 1500 evra
Osnovne strukovne poslovne studije - studije na daljinu
Broj studenata: 80
Visina školarine: 1500 evra
Fakultet prima ukupno: 865 studenata
Visina školarine: 1500 evra
ocena transparentnosti
1