<-- Fakultet za međunarodnu ekonomiju Fakultet za poslovne studije, Beograd -->

Fakultet za menadžment, Zaječar

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za menadžment, Zaječar
Adresa:

Park-šuma Kraljevica bb


Zaječar

Telefon: 019/430-800
Imejl: nfo@fmz.edu.rs
Veb: http://fmz.edu.rs/novi/
Studentska služba:
019/430-801
Korisne informacije:
Školske 2014/15. Megatrend univerzitet upisuje besplatno u prvu godinu studija.
Studijski programi:
Menadžment
Broj studenata: 150
Visina školarine: 65000 din.
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 65000 - 65000 din.
ocena transparentnosti
1