<-- Fakultet za poslovne studije, Beograd Fakultet za poslovne studije,Vršac -->

Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za poslovne studije, Požarevac
Adresa: Stari korzo 36
12000 Požarevac
Telefon: 012/521-999
Imejl: studentskasluzba@fpspo.edu.rs
Veb: http://www.fpspo.edu.rs/
Studentska služba:
Radno vreme info centra i studentske službe:

– svakog radnog dana od 9 do 16 časova.
Korisne informacije:
GENERACIJA 2014/2015. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Poslovne akademske studije
Broj studenata: 90
Visina školarine: 1500 evra
Fakultet prima ukupno: 90 studenata
Visina školarine: 1500 evra


ocena transparentnosti
1