<-- Fakultet za poslovne studije, Požarevac Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo -->

Fakultet za poslovne studije,Vršac

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za poslovne studije,Vršac
Adresa: Centar "Milenijum",Omladinski trg 17
13000 Vršac
Telefon: 013/800-173
Imejl: fpsvrsac@megatrend.edu.rs
Veb: http://www.fps.edu.rs/
Studentska služba:
013/800-174
Korisne informacije:
GENERACIJA 2014/2015. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Poslovna ekonomija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 1500 evra
Fakultet prima ukupno: 90 studenata
Visina školarine: 1500 evra


ocena transparentnosti
1