<-- Fakultet za menadžment Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd -->

Fakultet za biofarming, Bačka Topola

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za biofarming, Bačka Topola
Adresa: Maršala Tita 39
Bačka Topola
Telefon: 024/712-209
Imejl: sekretarijat@biofarming.edu.rs
Veb: http://www.megatrend.edu.rs/fbio/
Studentska služba:
024/718-515
Korisne informacije:
GENERACIJA 2014/2015. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Akademske studije
Broj studenata: 80
Visina školarine: 1500 evra
Akademski naziv koji se stiče je inženjer poljoprivrede - biofarming.
Fakultet prima ukupno: 80 studenata
Visina školarine: 1500 evra
ocena transparentnosti
2