<-- Pravni fakultet Učiteljski fakultet Užice -->

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Kragujevcu

Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Telefon: 034/336-223
Imejl: pmfkrag@kg.ac.rs
Veb: http://www.pmf.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/300-260
Studijski programi:
Biologija i Ekologija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Nastava se realizuje kroz 2 modula:
 • Biologija (40 studenata)
 • Ekologija (40 studenata)
Fizika
Broj studenata: 30
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Na trećoj godini se bira jedan od modula:
 • Opšta fizika
 • Fizika i informatika
koji omogućavaju sticanje zvanja opšteg fizičara i nastavnika fizike i informatike.
Hemija
Broj studenata: 70
Visina školarine: 60000 din.
65 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Zavisno od izabranog modula stiče se zvanje:
 • Diplomirani hemičar- za istraživanje i razvoj
 • Diplomirani hemičar- nastavnik hemije
 • Diplomirani hemičar- za zaštitu životne sredine
Matematika
Broj studenata: 55
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Na osnovnim akademskim studijama matematika postoje dva modula:
 • Teorijska matematika
 • Profesor matematike
Informatika
Broj studenata: 40
Visina školarine: 60000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Na osnovnim akademskim studijama informatike postoje dva modula:
 • Računarstvo i informatika
 • Profesor informatike
Fakultet prima ukupno: 275 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
2