<-- Fakultet organizacionih nauka Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja -->

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka
Adresa: Jove Ilića 165
11040 Beograd
Telefon: 011/3092-999
Imejl: fpn@fpn.bg.ac.rs
Veb: http://www.fpn.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3092-903
Imejl: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs
Studijski programi:
Osnovne akademske studije Politikologija
Broj studenata: 100
Visina školarine: 91500 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 65 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije Novinarstvo
Broj studenata: 160
Visina školarine: 99500 din.
50 studenata se upisuje na budžet, a 110 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije Međunarodne studije
Broj studenata: 140
Visina školarine: 99500 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 105 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije Socijalna politika i socijalni rad
Broj studenata: 100
Visina školarine: 91500 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 70 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 500 studenata
Visina školarine: 91500 - 99500 din.
ocena transparentnosti
3