<-- Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Fakultet tehničkih nauka -->

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Prištini

Ekonomski fakultet
Adresa: Kolašinska 156
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/424-610
Imejl: eko@pr.ac.rs
Veb: http://www.efpr.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/424-610

Imejl: referentska.eko@pr.ac.rs
Studijski programi:
Poslovna ekonomija
Broj studenata: 170
Visina školarine: 40000 din.
120 sudenata se upisuje na budžet, dok njih 50 plaća školarinu.
Nastava se realizuje u okviru 4 modula:
  • Računovodstvo i revizija
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
  • Menadžment, marketing i preduzetništvo
Fakultet prima ukupno: 170 studenata
Visina školarine: 40000 din.
ocena transparentnosti
1