<-- Fizički fakultet Građevinski fakultet -->

Geografski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Geografski fakultet
Adresa: Studentski trg 3/III
11000 Beograd/a>
Telefon: 011/2637-421
Imejl: dekanat@gef.bg.ac.rs
Veb: http://www.gef.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3336-677, 011/2183-537
students@gef.bg.ac.rs
Studijski programi:
Demografija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 80000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Geografija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 80000 din.
50 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Geoprostorne osnove životne sredine
Broj studenata: 50
Visina školarine: 80000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Prostorno planiranje
Broj studenata: 50
Visina školarine: 80000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Turizmologija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 80000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 50 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 310 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
3