<-- Medicinski fakultet Pravni fakultet -->

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Prištini

Poljoprivredni fakultet
Adresa: Kopaonička bb
38228 Lešak
Telefon: 028/88-261
Imejl: poljoprivredni@pr.ac.rs
Veb: http://www.agr.pr.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/88-261
Studijski programi:
Stočarstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 18000 din.
40 studenata se upisuje na budžet, a 10 kao samofinansirajući.
Biljna proizvodnja
Broj studenata: 50
Visina školarine: 18000 din.
40 studenata se upisuje na budžet, a 10 kao samofinansirajući. U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
    Ratarstvo i povrtarstvo
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Zaštita bilja
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 18000 din.
ocena transparentnosti
1