<-- Poljoprivredni fakultet Prirodno-matematički fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet u Prištini

Pravni fakultet
Adresa: Lole Ribara 29
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-339
Imejl: pra@pr.ac.rs
Veb: http://pra.pr.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 028/425-337, 028/425-338
pravni.referentska@pr.ac.rs
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 175
Visina školarine: 50000 din.
75 studenata se upisuje na budžet, a 100 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 175 studenata
Visina školarine: 50000 din.
ocena transparentnosti
1