<-- Pravni fakultet Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić -->

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Prištini

Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Lole Ribara 29
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-396
Imejl: pmfkmdekanat@gmail.com, pmf@pr.ac.rs
Veb: http://www.pmf.pr.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/422-568
pmf.referentska@pr.ac.rs
Studijski programi:
Matematika
Broj studenata: 25
Visina školarine: 37000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Biologija
Broj studenata: 45
Visina školarine: 37000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Hemija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 37000 din.
12 studenata se upisuje na budžet, a 18 plaća školarinu.
Geografija
Broj studenata: 75
Visina školarine: 37000 din.
40 studenata se upisuje na budžet, a 35 plaća školarinu.
Informatika
Broj studenata: 25
Visina školarine: 37000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Fizika
Broj studenata: 15
Visina školarine: 37000 din.
10 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 215 studenata
Visina školarine: 37000 - 37000 din.
ocena transparentnosti
1