<-- Prirodno-matematički fakultet Fakultet dramskih umetnosti -->

Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić

Univerzitet u Prištini

Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić
Adresa: Ulica Nemanjina bb, 38218 Leposavić
Telefon: 028/84-164
Imejl: ufp@pr.ac.rs
Veb: http://www.uf-pz.net
Studentska služba:
telefon: 028/84-164
imejl: ufp@pr.ac.rs
Studijski programi:
Razredna nastava
Broj studenata: 100
Visina školarine: 45000 din.
50 studenata se upisuje na budžet, a 50 plaća školarinu. Zvanje: diplomirani učitelj - rad u osnovnoj školi
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Broj studenata: 50
Visina školarine: 45000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu. Zvanje: diplomirani vaspitač - rad u predškolskim ustanovama
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 45000 din.
ocena transparentnosti
1