<-- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Medicinski fakultet -->

Filozofski fakultet

Univerzitet u Prištini

Filozofski fakultet
Adresa: Filipa Višnjića bb
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-473
Imejl: filozofski_km@yahoo.com
Veb: http://fifa.pr.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/425-474 lokali 105-106
Imejl:referentska.fil@pr.ac.rs
Studijski programi:
Istorija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 42000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 16 na samofinansiranje.
Pedagogija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 42000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 25 na samofinansiranje.
Psihologija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 42000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 25 na samofinansiranje.
Istorija umetnosti
Broj studenata: 20
Visina školarine: 42000 din.
9 studenata se upisuje na budžet, a 11 na samofinansiranje.
Sociologija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 42000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 16 na samofinansiranje.
Srpski jezik i književnost
Broj studenata: 30
Visina školarine: 42000 din.
14 studenata se upisuju na budžet, a 16 na samofinansiranje.
Srpska književnost i jezik
Broj studenata: 30
Visina školarine: 42000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 16 na samofinansiranje.
Engleski jezik i književnost
Broj studenata: 50
Visina školarine: 42000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 25 na samofinansiranje.
Ruski jezik i književnost
Broj studenata: 10
Visina školarine: 42000 din.
6 studenata se upisuje na budžet, a 4 na samofinansiranje.
Filozofija
Broj studenata: 20
Visina školarine: 42000 din.
9 studenata se upisuje na budžet, a 11 na samofinansiranje.
Fakultet prima ukupno: 320 studenata
Visina školarine: 42000 din.
ocena transparentnosti
2