<-- Ekonomski fakultet Fakultet bezbednosti -->

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
Telefon: 011/3218-324
Imejl: dekanat@etf.rs
Veb: http://www.etf.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3226-760
Imejl: stud_sluzba@etf.bg.ac.rs
Kontakt osoba: Dragana Trenevski
Korisne informacije:
Kandidati koji polažu prijemni ispit samo iz Fizike nalaze se samo na listi studijskog program Elektrotehnika i računarstvo. Kandidati koji polažu prijemni ispit iz matematike, ili su konkurisali sa nagradom iz matematike, mogu se naći na listama oba studijska programa. Kandidati se opredeljuju za jedan studijski program, kao prvu želju, i ako na njemu dobiju budžetsko mesto neće se naći na listi drugog studijskog programa. Kandidati koji su konkurisali sa nagradom iz informatike, nagrada se vrednuje samo na listi studijskog program Softversko inženjerstvo.
Studijski programi:
Elektotehnika i računarstvo
Broj studenata: 500
Visina školarine: 90000 din.
400 studenata se finansira iz budžeta, a njih 100 plaća školarinu.
Kandidati po završetku zajedničke prve godine upisuju jedan od sledećih odseka (modula):
  • Elektronika
  • Energetika
  • Računarska tehnika i informatika
  • Signali i sistemi
  • Telekomunikacije i informacione tehnologije
  • Fizička elektronika
Softversko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 204000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a njih 50 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 560 studenata
Visina školarine: 90000 - 204000 din.
ocena transparentnosti
3