<-- Fakultet umetnosti Filozofski fakultet -->

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Univerzitet u Prištini

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Adresa: Dositeja Obradovića bb
38218 Leposavić
Telefon: 028/84-700
Imejl: dif@pr.ac.rs
Veb: http://dif.pr.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/83-701
Imejl: dif.studentska@pr.ac.rs
Studijski programi:
Fizičko vaspitanje i sport
Broj studenata: 150
Visina školarine: 60000 din.
150 studenata se upisuje na budžet, nema samofinansirajućih
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
2