<-- Ekonomski fakultet Fakultet umetnosti -->

Fakultet tehničkih nauka

Univerzitet u Prištini

Fakultet tehničkih nauka
Adresa: Kneza Miloša 7
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-320
Imejl: office@ftnkm.rs
Veb: http://www.ftn.pr.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 028/425-321
Imejl: milivoje.dzudovic@pr.ac.rs, ftn.referentska@pr.ac.rs
Korisne informacije:
Fakultet je u procesu akreditacije tako da svi studijski programi prelaze na 4+1, odnosno 4 godina osnovnih i 1 godina master akademskih studija.
Studijski programi:
Arhitektura
Broj studenata: 50
Visina školarine: 30000 din.
45 studenata se upisuje na budžet, a 5 kao samofinansirajući.
Građevinsko inženjerstvo
Broj studenata: 30
Visina školarine: 30000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 5 kao samofinansirajući.
Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Konstrukcije
  • Građevinski menadžment
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 30000 din.
50 studenata se upisuje na budžet, a 10 kao samofinansirajući.
Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Elektroenergetika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Računarstvo i informatika
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Broj studenata: 30
Visina školarine: 30000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 5 kao samofinansirajući.
Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Inženjerstvo zaštite na radu
Mašinsko inženjerstvo
Broj studenata: 20
Visina školarine: 30000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 5 kao samofinansirajući. Nastava se realizuje u okviru modula:
  • Proizvodno mašinstvo
  • Drumski i gradski saobraćaj
Rudarsko inženjerstvo
Broj studenata: 20
Visina školarine: 30000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 5 kao samofinansirajući.
Tehnološko inženjerstvo
Broj studenata: 30
Visina školarine: 30000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 10 kao samofinansirajući.
Fakultet prima ukupno: 240 studenata
Visina školarine: 30000 din.
ocena transparentnosti
2