<-- Fakultet tehničkih nauka Fakultet za sport i fizičko vaspitanje -->

Fakultet umetnosti

Univerzitet u Prištini

Fakultet umetnosti
Adresa: Kralja Petra I 117
38227 Zvečan
Telefon: 028/497-924
Imejl: info@art.pr.ac.rs
Veb: http://www.art.pr.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 028/497-923
Imejl: referent@art.pr.ac.rs
Studijski programi:
Slikarstvo
Broj studenata: 6
Visina školarine: 100000 din.
3 studenta se upisuju na budžet,a 3 kao samofinansirajući.
Grafika
Broj studenata: 4
Visina školarine: 100000 din.
2 studenta se upisuju na budžet, a 2 kao samofinansirajući.
Vajarstvo
Broj studenata: 6
Visina školarine: 100000 din.
3 studenta se upisuju na budžet,a 3 kao samofinansirajući.
Klavir
Broj studenata: 2
Visina školarine: 100000 din.
1 student se upisuje na budžet, a 1 kao samofinansirajući.
Violina
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Flauta
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Klarinet
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Truba
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Gluma
Broj studenata: 8
Visina školarine: 100000 din.
4 studenta se upisuje na budžet, a 4 kao samofinansirajući.
Grafički dizajn
Broj studenata: 4
Visina školarine: 100000 din.
2 studenta se upisuju na budžet, a 2 kao samofinansirajući.
Muzička pedagogija
Broj studenata: 12
Visina školarine: 100000 din.
6 studenta se upisuju na budžet, a 6 kao samofinansirajući.
Viola
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Violončelo
Broj studenata: 1
Visina školarine: 100000 din.
Nema samofinansirajućih.
Fakultet prima ukupno: 48 studenata
Visina školarine: 100000 - 100000 din.
ocena transparentnosti
1