<-- Fakultet inženjerskih nauka Fakultet pedagoških nauka u Jagodini -->

Fakultet medicinskih nauka

Univerzitet u Kragujevcu

Fakultet medicinskih nauka
Adresa: Svetozara Markovića 69
34000 Kragujevac
Telefon: 034/306-800
Imejl: dekanat@medf.kg.ac.rs
Veb: http://www.medf.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/306-800 lokal 109

Imejl: ljiljana.damljanovic@medf.kg.ac.rs,
Studijski programi:
Strukovna medicinska sestra
Broj studenata: 44
Visina školarine: 80000 din.
Na budžet se upisuje 14 studenata, dok njih 30 plaća školarinu.
Studije traju 3 godine ili 180 ESPB i stiče se zvanje strukovnog terapeuta.
Strukovni terapeut u okviru polja medicinskih nauka
Broj studenata: 44
Visina školarine: 80000 din.
Na budžet se upisuje 14 studenata, dok njih 30 plaća školarinu.
Studije traju 3 godine ili 180 ESPB i stiče se zvanje medicinske sestre/tehničara.
Integrisane akademske studije medicine
Broj studenata: 88
Po konkursu na prvoj godini nema samofinansirajućih studenata.
Integrisane akademske studije medicine traju 6 godina ili 360 ESPB posle kojih se stiče zvanje doktora medicine.
Integrisane akademske studije farmacije
Broj studenata: 84
Po konkursu na prvoj godini nema samofinansirajućih studenata.
Integrisane akademske studije farmacije traju 5 godina ili 300 ESPB posle kojih se stiče zvanje diplomiranog farmaceuta.
Integrisane akademske studije stomatologije
Broj studenata: 24
Po konkursu na prvoj godini nema samofinansirajućih studenata.
Integrisane akademske studije stomatologije traju 5 godina ili 300 ESPB posle kojih se stiče zvanje doktora stomatologije.
Fakultet prima ukupno: 284 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
3