<-- Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji -->

Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Univerzitet u Kragujevcu

Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Adresa: Svetog Save 65
Čačak
Telefon: 032/30-27-00
Imejl: dekanat@ftn.kg.ac.rs
Veb: http://www.ftn.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 032/302-718, 032/302-759

Rad sa studentima: radnim danima od 10:00 do 12:00.
Korisne informacije:
Moguće je plaćanje školarine u ratama i to: 18000 dinara prilikom upisa, a ostali deo u pet mesečnih rata po 10000 dinara, počev od 1. novembra 2014. Za uplatu celokupnog iznosa školarine prilikom upisa, Fakultet odobrava 10% popusta na ukupan iznos školarine.
Studijski programi:
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Broj studenata: 80
Visina školarine: 68000 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Nastava se odvija u okviru modula:
  • Elektroenergetika
  • Računarsko inženjerstvo
Mehatronika
Broj studenata: 30
Visina školarine: 68000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Informacione tehnologije
Broj studenata: 40
Visina školarine: 68000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Preduzetnički menadžment
Broj studenata: 45
Visina školarine: 68000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Inženjerski menadžment
Broj studenata: 30
Visina školarine: 68000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Tehnika i informatika
Broj studenata: 30
Visina školarine: 68000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 255 studenata
Visina školarine: 68000 din.
ocena transparentnosti
3