Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoka škola Subotica

Visoka tehnička škola strukovnih studija
Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica
Telefon: (0)24/655-201
Imejl: office@vts.su.ac.rs
Veb: http://www.vts.su.ac.rs
Korisne informacije:
Škola upisuje oko 164 studenta godišnje. Studije traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Razvoj proizvoda sa mehatronikom
Broj studenata: 60
30 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Termotehnika sa ekologijom
Broj studenata: 60
30 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Elektronika sa telekomunikacijama
Broj studenata: 60
45 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Automatika sa energetikom
Broj studenata: 60
45 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Informatičko inženjerstvo
Broj studenata: 50
35 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Internet i elektronsko poslovanje
Broj studenata: 50
35 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 340 studenata
Visina školarine: 58000
ocena transparentnosti
0