O projektu

Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole uz podršku Ulof Palme centra od januara 2012. godine realizuje projekat Za odgovornije univerzitete u Srbiji. Cilj projekta je podizanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz sprečavanje korupcije na fakultetima i univerzitetima u Srbiji. Ovaj cilj se sprovodi pre svega kroz primenu studentskih prava i dužnosti i uz stalni nadzor nad radom univerziteta.

Jedna od prvih aktivnosti projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji bila je panel diskusija „Antikorupcijski aktivizam i studentska participacija u visokom obrazovanju“ koja je održana 29. i 30. marta u Beogradu, u Studentskom kulturnom centru. Panel diskusiji su prisustvovali studentski predstavnici iz svih univerzitetskih centara u Srbiji, a osim njih, aktivno su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete i nauke, Agencije za borbu protiv korupcije i svih važnijih obrazovnih institucija u Srbiji.

U cilju aktivnog uključivanja studenata u projekat, Beogradska otvorena škola je u saradnji sa Olof Palme fondacijom i Studentskom konferencijom univerziteta Srbije, organizovala seriju dvodnevnih obuka za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju. Treninzi su realizovani na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. 

Nakon sticanja znanja i veština neophodnih za sprovođenje istraživanja, uz mentorstvo stručnjaka iz Centra, studenti sprovode istraživanje na matičnim fakultetima, o temama kao što su mito, varanje i upisni proces. Rezultati ovih istraživanja su predstavljeni na završnoj konferenciji pod nazivom "Smak univerziteta" koja je održana 21. decembra 2012. godine u Medija centru, u Beogradu.

Tokom 2013. godine, Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole u okviru projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji sprovodi analizu transparentnosti fakulteta u Srbiji. Rezultat ove analize su predstavljeni u vidu ocenjivanja fakulteta na osnovu dostupnosti informacija i upotrebe anti-koruptivnih mehanizama. 

U okviru projekta je analiziran nivo transparentnosti rada visokoškolskih institucija u Srbiji. Istraživanje je realizovao stručni tim Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole. Kao deo projekta napravljena je lista transparentnosti fakulteta koja je dostupna ovde.