Zašto je Pravoslavni bogoslovski fakultet dobio ocenu 1 iz transparentnosti?

Nakon istraživanja transparentnosti fakulteta koje je sproveo Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole povela se debata na Fejsbuku o rezultatima koje je ostvario Pravoslavni bogoslovski fakultet. Ovim putem bismo želeli da razjasnimo zašto je PBF dobio ocenu 1, i na koji način je vršeno samo istraživanje

Zašto je Pravoslavni bogoslovski fakultet dobio ocenu 1 iz transparentnosti?

Nadamo se da će nakon ovoga biti rešene sve nedoumice studenata koji su komentarisali naše istraživanje, odnosno ocenu PBFa. Takođe, prilažemo i sliku same debate, kako bi bilo jasno na šta se odnose naši odgovori. Ovde možete pročitati sve komentare.

Povodom nedoumica vezanih za istraživanje koje smo obavili, ovde možete pronaći publikaciju "Transparentnost rada fakulteta" u kojoj se nalaze detaljnije informacije o celokupnom istraživanju. Primetili smo da zabunu stvara i metodologija za ocenjivanje transparentnosti. Naime, identifikovali smo listu od 30 dokumenata ili informacija za koje smatramo da je potrebno da budu transparentne odnosno dostupne studentima i široj javnosti a u vezi su sa radom fakulteta. Njih smo podelili u nekoliko kategorija: normativa (npr. pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, statut fakulteta, pravilnik o polaganju ispita, poslovnik saveta fakulteta itd. - veliki broj njih su univerzitetskog karaktera i javni su na stranici univerziteta ali kako studenti često to ne znaju ili ne posećuju univerzitetski sajt prirodno je da ovi dokumenti budu dostupni i na stranicama fakulteta, što je najobičniji link ako ništa drugo), finansije (finansijski plan i izveštaj, visina školarine itd. - većina ovih podataka treba da budu sastavni deo Informatora o radu, ne samo državnih nego i privatnih fakulteta prema Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja), studentska pitanja (spisak članova studentskog parlamenta, statut SP), razno (izveštaji o sprovedenim evaluacijama, plan integriteta, rezultati profesora na studentskim evaluacija, informator o radu itd.). Spisak svih 30 dokumenata / informacija dostupan je u već pomenutoj publikaciji.

Treba pomenuti da su prema odluci Agencije za borbu protiv korupcije svi državni fakulteti bili u obavezi da do kraja marta tekuće godine izrade Plan integriteta, što PBF nije uradio.Dalja analiza je izgledala ovako - prvo smo skenirali sajt fakulteta i za svaki pronađeni dokument fakultetu dodelili ocenu 5, a potom smo putem Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zatražili od fakulteta da nam pošalje preostale dokumente i informacije ukoliko ih poseduju za šta im je bila dodeljena ocena 4. Ocenu 3 su dobijali ukoliko nam nisu odgovorili na Zahtev poslat poštom nego smo morali da ga ponovimo putem mejlova službama fakulteta, ocenu 2 ukoliko u odgovoru stoji da fakultet ne poseduje dokument ili on ne postoji, a 1 ukoliko nismo dobili odgovor. 

Konkretno, PBF na svom sajtu u periodu istraživanja (april, maj i jun tekuće godine) nije imao nijedan od traženih dokumenata. Sledeća dokumenta su nam poslali na Zahtev: pravilnik o discplinskoj odgovornosti studenata, etički kodeks, statut fakulteta (nismo dobili integralni dokument nego sve pojedinačne izvode iz statuta koji zajedno sklopljeni čine statut), poslovnik etičke komisije, poslovnik saveta fakulteta, pravilnik o upisu na osnovne studije, pravilnik o upisu na drugi i treći stepen studija, strategiju obezbeđenja kvaliteta i specifikaciju školarine. To je dakle ukupno 9/30 dokumenata dobijenih na zahtev, a nijedan nije bio na sajtu fakulteta. To, nažalost, nije dovoljno za prelaznu ocenu. Da podsetimo, PBF nije ispunio svoje zakonske obaveze da do 31.03. 2013. napravi Plan integriteta fakulteta a ni da izradi Informator o radu fakulteta (ova zakonska obaveza državnih organa, među kojima su i privatni i državni fakulteti jer obavljaju od države poverene dužnosti kao što je izdavanja javnih isprava, nastala je još 2005. usvajanjem Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja).Time je PBF prekršio zakon.

 
Pošto je spomenuta naklonjenost Megatrendu, u nastavku su podaci o transparentnosti ovog Univerziteta koji demantuju bilo kakvu naklonjenost (dostupni su u navedenoj publikaciji kao i na samom sajtu univerziteti.bos.rs): od 11  fakulteta Univerziteta Megatrend, njih 8 ima ocenu 1, dok samo tri imaju više ocene (Fakultet za umetnosti i dizajn u Beogradu kao i Fakultet za menadžment u Zaječaru imaju ocenu 3, dok Fakultet za poslovnu ekonomiju ima ocenu 2).
 
Nadamo se da će studenti PBF-a ovo iskoristiti da se o problemu (ne)transparentnosti fakulteta priča i među studentima, profesorima i upravom fakulteta kako bi se stanje popravilo te da u narednom krugu istraživanja Pravoslavni bogoslovski fakultet ima veću ocenu transparentnosti. 
 

Tim Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole   

Objavljeno: 4.12.2013.god.