Senat Megatrenda: Nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome Nebojše Stefanovića

Beograd - Senat Megatrend univerziteta utvrdio je da nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome doktora nauka Nebojše Stefanovića, saopštio je danas taj beogradski univerzitet.

Senat Megatrenda: Nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome Nebojše Stefanovića

Kako se navodi, komisija koju je formirao Senat univerziteta utvrdila je da nema osnova za osporavanje orginalnosti Stefanovićeve doktorske disertacije.

Senat tog univerziteta je povodom otpužbi da je Stefanovićeva disertacija plagijat 5. juna formirao komisiju "za ocenu osnovanosti pokretanja postupka poništavanja diplome Fakulteta za poslovne studije u Beogradu o stečenom naučnom nazivu doktora ekonomskih nauka izdate na ime Nebojše Stefanovića".

U saopštenju se naovodi da je komisija u detalj˜nom izveštaju na 12 strana analizirala postupak sticanja doktorata, konkretne primedbe oponenata doktorata Nebojše Stefanovića, naučnu i metodološku utemelj˜enost, sadržaj njegovog doktorata i ostale primedbe iznete u javnosti.

"Komisija je jednoglasno Senatu Univerziteta predložila, ceneći kako suštinske tako i formalne elemente, da nema osnova za osporavanje orginalnosti doktorske disertacije Nebojše Stefanovića", piše u saopštenju.

Senat Megatrend univerziteta je na sednici 11. juna prihvatio zaklj˜učke komisije i saglasio se sa stavom da je "Stefanović prijavio, izradio i javno odbranio doktorsku dicertaciju u skadu sa Zakonom i propisima Megatrend univerziteta, te da stoga nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome doktora nauka".

Članovi komisije bili su prorektor za nučno-istraživački rad Megatrend univerziteta prof. dr Boris Krivokapić, predsednik Komisije za kontrolu kvaliteta doktorskih disertacija prof. dr Oskar Kovač, redovni profesor na predmetu Metodologija naučnih istraživanja na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost prof. dr Nedjo Danilović i docent na predmetu Strategijski menadžment na Fakultetu za poslovone studije dr Mihajlo Rabrenović.

Stefanović je doktorsku disertaciju pod nazivom "Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravama (primer grada Beograda)" odbranio 27. juna 2013. godine na Fakultetu za poslovne studije i stekao naučni naziv doktora ekonomskih nauka. Taj doktorat su kao plagijat osporila trojica naučnika iz Srbije koji rade na univerzitetima u Velikoj Britaniji.