Optužbe na račun predsednika Komisije za akreditaciju

Novi Sad/Beograd - Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" ocenio je danas da profesor Endre Pap treba da podnese ostavku na dužnost predsednika Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i optužio ga da je bio umešan u aferu na novosadskom Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF).

Optužbe na račun predsednika Komisije za akreditaciju

Taj savet je u saopštenju pozvao Nacionalni savet za visoko obrazovanje da Papa razreši dužnosti člana Komisije za akreditaciju i tako sačuva ugled najvažnije institucije u obezbeđenju kvaliteta visokoobrazovnog procesa u Srbiji.

Savet je uz saopštenje medijima dostavio i zapisnik sa sednice Veća Departmana za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu, na kojem je Pap donedavno bio zaposlen, održane 22. oktobra 2012. godine, iz kojeg se vidi da je Pap bio umešan u aferu poništavanja odbranjene doktorske disertacije kandidata B.J, čiji je bio mentor.

 Na toj sednici doneta je odluka da se Papu neće produžavati ugovor o radu posle 1. oktobra 2013. godine, kao i da ne može biti biran u komisije za doktorske teze i u sve komisije za izbore u zvanja.

 Ujedno, zatraženo je od dekana PMF-a u Novom Sadu i rektora Univerziteta u Novom Sadu da Papa ne biraju u tela koji predstavljaju interes Departmana.

 "Imajući u vidu da Endre Pap predstavlja Srbiju u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) sa sedištem u Briselu i rukovodi radom Komisije u procesu akreditacije i doktorskih studija, apsolutno je neprihvatljivo da ova inkriminišuća ličnost ostane na čelu državne i veoma važne Komisije za akreditaciju", ocenjuje se u saopštenju.

Izvor: Danas

Objavljeno: 10.7.2014.