Izmenama zakona do bržeg priznavanja diploma

Beograd - Izmene Zakona o visokom obrazovanju omogućiće brže priznavanje stranih diploma, kao i precizniji postupak oduzimanja dozvola za rad univerziteta, rekao je danas ministar prosvete Srdjan Verbić.

Izmenama zakona do bržeg priznavanja diploma

Ministar je dodao da izmene zakona predviđaju i obaveznog, bar jednog stranog recenzenta za ocenu doktorske disertacije i da se uvode master stukovne studje.

Ukoliko bude usvojen u predloženom obliku, Zakon će omogućiti našim povratnicima da lakše nostrifikuju diplomu na šta se do sada veoma dugo čekalo, bilo da žele da nastave školovanje ili hoće ovde da se zaposle, rekao je Verbić na javnom slušanju o nacrtu izmena i dopuna Zakona, u Narodnoj skupštini.

Priznavanje diploma u slučaju nastavka školovanja ostaje u nadležnosti fakulteta koji imaju rok od 60 dana od dana prijema urednog zahteva za donošenje rešenja, dok nostrifikaciju diploma radi zapošljavanja od univerziteta preuzima centar ENIK/NARIK, pri MInistarstvu prosvete.

Jedna od važnijih izmena je veća transparentnost rada univerziteta, rekao je Verbić i najavio da bi potpuno nov zakon trebalo da bude donet naredne godine.

Javnom slušanju prisustvuju narodni poslanici, članovi Odbora za obrazovanje, rektori državnih i privatnih univerziteta, predstavnici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju, nacionalnih saveta manjina, studenti.

Izvor: Blic

Objavljeno: 25.7.2014.