Na državnim fakultetima ostalo oko 5.300 mesta

BEOGRAD - Na državnim univerzitetima i fakultetima posle julskog upisnog kruga ostalo je skoro 5.300 slobodnih brucoških mesta, od toga oko 1.300 budžetskih, uglavnom na tehničkim i prirodno-matematičkim fakultetima ali i na društvenim.

Na državnim fakultetima ostalo oko 5.300 mesta

Najviše upražnjenih pozicija ima novosadski Univerzitet - 1.719, od čega 1.449 samofinansirajućih.

Na tamošnjem Građevinskom fakultetu je 69 slobodnih budžetskih mesta, na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" 59, Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) 40, Fakultetu tehničkih nauka 16. U Novom Sadu ima budžetskih mesta i na Filozofskom fakultetu (23), Ekonomskom (7), Pedagoškom (24).

Na fakultetima niškog Univerziteta nepopunjeno je skoro 1.100 mesta, uključujući i 241 budžetsko. PMF ima 57 slobodnih budžetskih mesta, Građevinsko arhitektonski 55, Mašinski 42, Tehnološki 37. Na Medicinskom fakultetu u Nišu u okviru programa "Integrisane akademske studije" ima još 28 budžetskih i 12 samofinansirajućih mesta.

Takođe, niški Pravni fakultet otvorio je organizacionu jedinicu u Medveđi i tamo se mogu upisati još četiri budžetska i 35 samofinansirajućih brucoša.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, izmešten iz Prištine, ima 868 slobodnih mesta i najviše budžetskih - 351.

Tako na smerovima Fakulteta tehničkih nauka slobodna su 73 budžetska mesta, na Poljoprivrednom 68, Ekonomskom 57, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 54, Filozofskom 27, Pravnom osam budžetskih mesta.

Univerzitet u Beogradu koji upisuje nešto više od 14.000 brucoša ima 821 slobodno mesto do toga 74 budžetska i 747 samofinansirajućih.

Neupisana budžetska mesta su na Tehnološko-metalurškom fakultetu (19), Fizičkom (8), Građevinskom (3), poljoprivredi (2).

I Univerzitet u Kragujevcu ima oko 450 slobodnih mesta za brucoše i to 190 budžetskih. Na Fakultetu inženjerskih nauka slobodna su 64 budžetska indeksa, Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 50, Agronomskom u Čačku 23.

Državni univerzitet u Novom Pazaru ima 320 mesta. Za budžetsko finansiranje posle prvog upisnog ostala su 123 mesta i to na Departmanu za matematičke, fizičke i informatičke nauke 87, Departmanu za hemijsko tehnološke nauke 21, Departmanu za tehničke nauke 17.

Na Fakultetu dramskih umetnosti beogradskog Univerziteta umetnosti ostalo je 19 samofinansirajućih mesta.

Inače, ove godine nijedan od pet državnih univerziteta koji školuju učitelje nije popunio ni budžetske kvote.

Tako je na Učiteljskom fakultetu pri Univerzitetu u Beogradu ostalo 40 nepodeljenih budžetskih indeksa ali za nastavu u Novom Pazaru i Vršcu. Učiteljski u Užicu (pri kragujevačkom Univerzitetu) ima 29 budžetskih mesta. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru, u okviru novosadskog Univerziteta, ostala su 24 budžetska mesta. Taj univerzitet osnovao je i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i tamo je nepopunjeno pet budžetskih mesta.

Odeljenje niškog Učiteljskog fakulteta u Vranju ima 16 budžetskih mesta za obrazovanje učitelja, a Učiteljski fakulet u u Kosovskoj Mitrovici 33.

Državne visoke škole strukovnih studija u septembru mogu da upišu 1.026 budžetskih i više od 4.000 brucoša koji će sami plaćati školarinu.

Drugi upisni rok traje od 1. do 14. septembra.

Izvor: Tanjug

Objavljeno: 29.7.2014.