Megatrend: Doktorske studije po propisu, kampanja protiv nas

Univerzitet Megatrend saopštio je danas da se doktorske studije realizuju u skladu sa propisanim zakonskim uslovima i standardima i da postoji adekvatna i kontinuirana kontrola kvaliteta doktorskih studija.

Megatrend: Doktorske studije po propisu, kampanja protiv nas

Megatrend navodi da je 10. jula dobio izveštaj Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) sa odovarajućim konstatacijama i nalozima i da je shodno tome, a u skladu sa zakonom, 25. jula dostavio odgovor i postupio po nalozima Komisije uz odgovarajuću dokumentaciju.

Reagujući na izjavu zamenika predsednika Komisije Vere Vujčić da su utvrđeni nedostaci koji se tiču doktorskih studija na Megatrendu, taj univerzitet ističe da ono što je dato u javnost predstavlja samo deo analize te komisije.

Megatrend ukazuje da KAPK nije razmatrala njihov odgovor i mere koje su preduzete radi otklanjanja nedostataka koji se odnose na doktorske studije, a u javnost iznosi delove svoje analize, "čime se nanosi direktna šteta Megatrend univerzitetu".

Time se, kako se naglašava, stiče utisak da Megatrend univerzitet nije ispunio svoje obaveze u pogledu poboljšanja kvaliteta i otklanjanja navedenih nedostataka, a izjava Vujčić im nanosi štetu, "jer se čak i ne spominju mere koje je Univerzitet preduzeo u cilju postupanja po zahtevu KAPK".

"Stiče se utisak da se ovakvim izjavama u medijima, sa vrlo odgovornog mesta u oblasti visokoškolskog obrazovanja, već duže vreme posebno apostrofira da je Megatrend univerzitet jedina visokoškolska ustanova koja ima određene  manjkavosti u radu", ukazuje Megatrend.

Taj privatni univerzitet iskazuje zabrinutost, za koju smatra da je opravdana, da postoji određeni negativan stav i kampanja protiv Megatrenda, koji mogu prouzrokovati negativne posledice na ugled i razvoj te obrazovne ustanove u budućnosti.

Izvor: Blic

Objavljeno: 21.8.2014.